Home

Angiografi ben

Angiografi används dessutom för undersökning av kransartärerna. Om det finns förträngningar eller blockeringar i hjärtats pulsådror används undersökningen för att avslöja dessa och behandlingen anpassas därefter. Slutligen används angiografi för att undersöka tumörer, benens och njurarnas artärer samt aorta (stora. Benet sväller upp och/eller blir rött när den arteriella blodcirkulationen i benet plötsligt blir livligare igen, alltså är det normalt med svullnad. Om benet är varmt och musklerna är mjuka, är allt normalt. Svullnaden och/eller rodnaden kan vara i flera månader eller upp till ett halvt år

Angiografi av bäcken/ben/arm Undersökning av bäckenet och benets artärer med jod-kontrast. Patienten sterilkläs. Punktion sker i ljumskartären (armangio kan punktion ske i armvecket) med hjälp av ultraljud. I genomlysning läggs en ledare, metalltråd, in i kärlet oc Kan där bli komplikationer vid en angiografi? misstänker att jag har fönstertittarsjuka i ett ben, enligt husläkaren har jag inte det. Men symtomen finns där. Och någon större undersökning är inte gjord. Jag är 60år. Angiografi är vad vi kallar för en interventionell undersökning

Angiografi - Netdokto

Angiografi av nedre extremiteten (kontrastavbildning

www.sahlgrenska.se Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 14431 su/med 2020-05-14 7 RUTIN Angiografi med eller utan PTA av AV-fistel Innehållsansvarig: Lena Löfgren, Instruktör, Dialysmottagning avd 130 öppenvård Sahlgrenska (lenlo6); Karlo Mihovilovic, Specialistläkare, Läkare (karmi10 CT bäcken-ben-angiografi artärinjektion, röntgen Jönköping Ingreppet utförs i lokalbedövning, med stick i ljumske på aktuellt ben. Eftervård. Kärlet komprimeras på röntgen av radiolog/kärlkirurg efter undersökningen,. Checklista - angiografi avd. 48 Omhändertagande kvällen före undersökning. Samordning Öppna och fyll i mallen Rtg kärlangiografi i Melior. Miljö Säng med lågläge för fötterna, hälavlastning och filtstöd vid behov (smärtsamma sår på fötter/ben). Sängen märkt med patientens namn och avd. nr

Angiografi/PTA/trombolys - Region Kronober

Vid pulsmätning används 2-3 fingrar, men inte tumme eller lillfinger. Pulsen känns bäst med fingerblomman och med ett lagom tryck så att kärlet inte komprimeras. Frekvensen bör mätas under en minut, speciellt viktigt vid långsam puls eller rytmrubbning Angiografi Undersökning av blodkärlen i bäckenet och benen med kontrast. Förberedelser. Inför undersökningen behövs det ett blodprov för att kontrollera njurfunktionen inför kontraströntgen då kontrastmedlet utsöndras och påverkar njurarna MR-angiografi (MRA). Sensitivitet och specificitet för att upptäcka större ocklusioner varierar mellan 70% och 100% jämfört med konventionell cerebral angiografi. MRA utan kontrastmedel kan överskatta höggradiga stenoser på halsen. Kontrastförstärkt MRA ger mycket bra information om precerebrala stenoser och ocklusioner

Domningar och stickningar är onormala förnimmelser som kan förekomma var som helst i kroppen, men känns ofta i fingrar, händer, fötter, armar eller ben. Alternativa namn. Känselbortfall, parestesier, stickningar och domningar, nedsatt känsel. Vanliga orsake BAKGRUND Akut extremitetsischemi på tromboembolisk bas medför i allmänhet ett hot mot extremiteten med amputation som sin yttersta konsekvens. Fördröjd behandling är inte endast ett hot mot extremiteten utan också mot patientens liv. Vid grav ischemi kan behandling leda till reperfusion som aggraverar skadan. ORSAKER Embolism. Vanligen från murala tromber i hjärtat (vid exempelvis. Undersökningar och prover vid obehag/smärta i bröstet har som mål att bedöma om man har förträngningar i kärlen runt hjärtat och om det finns tecken på tillstånd som man kan behandla för att minska risken för sjukdomar i hjärta och kärl i framtiden Av viscerala och perifera kärl i armar, ben och buk, trombolysbehandling samt embolisering Kontraindikationer. Vid intravenös kontrast alt ernativt artriell, s e separat dokument.. I ntravaskulär jodk ontrast vid röntgenundersökning. Information till remitterande enheter. Förberedelser. Röntgenremiss ska vara skriven och skickad i ROS av remittent

PPT - Vaskulära Anomalier PowerPoint Presentation - ID:895965

Avbildningsmetoder Niklas Marklund, överläkare, docent Neurokirurgiska Kliniken + enheten för Neurokirurgi Niklas Marklund - Uppsala, 201 Rostfritt metallnät minskar risken för kärlkramp. Ett litet metallnät, en så kallad stent, som är preparerad med läkemedel och används vid ballongvidgning, minskar risken för återfall i kärlkramp

angiografi ben med dilatation 26261 angiografi ben 26260 angiografi bÄcken-ben med hybridingrepp 26165 angiografi bÄcken-ben med stentgraft 26164 angiografi bÄcken-ben med intervention 26163 angiografi bÄcken-ben med stent 26162 angiografi bÄcken-ben med dilatation 26161 angiografi bÄcken-ben

angiografi » Fråga Röntgendoktor

 1. Angiografi och Artäremboli · Se mer » Fönstertittarsjuka. Fönstertittarsjuka eller perifer cirkulationsinsufficiens, är en kärlsjukdom som gör att smärta uppkommer i benen, oftast vaderna, vid ansträngning. Ny!!: Angiografi och Fönstertittarsjuka · Se mer » Invasiv (medicin) En operation är invasiv
 2. Kurs om symptom & komplikationer vid diabetes Kapitel om symptom och komplikationer vid diabetes Fönstertittarsjuka (åderförkalkningen i benen) och fotsår Progress 0% Avklarad Individer med diabetes har högre risk att utveckla åderförfettning än personer utan diabetes. Åderförfettning är den vanligaste orsaken till kärlsjukdom i benen. Kärlförändringarna som uppstår i benens.
 3. Perifer angiografi är en öppenvården förfarande som gör en karta av fartyg (artärer) i nedre delen av kroppen och benen
 4. Angiografi är en röntgenundersökning av dina blodkärl för att ta reda på eventuella förändringar eller sjukdomar, till exempel blockeringar eller förträngningar. Genom tunna slangar sprutas kontrastvätska in i kärlet och läkare kan genom röntgen se hur kärlet ser ut

Описание ангиографии Ангиография - röntgen undersökning av blodkärlen. I studien används en kemikalie, som injiceras i blodkärlen, чтобы сделать их более видимыми для рентгеновских лучей. Причины ангиографии Эта процедура может быть сделана с целью. Ofta är MR-angiografi ordinerad för att diagnostisera kärlpatologier och cirkulationsstörningar i hjärnan, hjärta, nacke, mindre ofta för att bedöma statusen för kärlbädden hos andra delar av kroppen (lever, njurar, ben) Vad är en cerebral angiografi?Cerebral angiografi är ett diagnotikt tet om använder röntgen. Det producerar ett cerebralt angiogram eller en bild om kan hjälpa din läkare att hitta blockeringar eller andra avvikeler i blodkärlen i huvudet och nacken. Blockeringar eller abnormiteter kan leda till troke eller blödning i hjärnan. För detta tet injicerar en läkare ett kontratmedel i. Se även: koronarografi Vad är angiografi? Angiografi är en radiologisk undersökning som möjliggör visualisering av vissa kärlkvarter, för att studera sin morfologi och kurs och för att avslöja eventuella förändringar. Traditionell angiografi använder röntgenstrålar för att få en diagnostisk representation av blod och lymfatiska kärl Kontrollera färg och temperatur på benet, ibland kan 60 mmHg vara mycket om patienten är mycket smal och har ett lågt tryck. Då får man justera ned trycket tills patienten återfår fin färg på benet utan att det Femostop- vid blödning i ljumske efter angiografi. IVAK PÄ

Angiografi - Wikipedi

trauma mot benen, ryggrad, vilket kan leda till blodcirkulationstörning i underbenen. För att klargöra orsaken till svår svaghet i benen rekommenderas det att diagnostisera: CT och MR i ryggraden, angiografi etc. Huvudvärk och svaghet i bene Angiografi, CT- eller MR-angiografi används preoperativt, men inte i diagnostiskt syfte. Inför behandling av riskfaktorer som anemi, polycytemi, diabetes och hypertoni bör man ta blodprover - hemoglobin, lipidstatus, elektrolyter, kreatinin (+ eventuellt cystatin C), urat, fasteblodsocker och HbA 1c Angiografi, PTA - omhändertagande inför undersöknin . Angiografi eller vaskulär radiologi är ett område inom medicinsk avbildning som gäller avbildning av insidan (hålrummet, lumen) av blodkärl och organ, och då. Undersökningen utförs för att se hur njuren ser ut och även ta reda på hur blodkärlen till och från njurarna fungerar

Smärta vid angiografi » Fråga Röntgendoktor

Kranskärlsröntgen - 1177 Vårdguide

Angiografi - Infusionstilkobling med hepariniseret

Angiografi för att ta reda på mer om hur vår dotters lungartärer och kranskärl ser ut. De söver henne och sedan får hon vara sövd tills hon är opererad om några dagar. När de rullar iväg vår dotter undrar jag om jag kommer att få se henne igen - DT-angiografi från vertex till symfys (vb även inklusive benen). - DT buk i venfas. I Sverige finns sedan 2020 Nationella rekommendationer för DT-trauma, vg se även detta dokument. Penetrerande extremitetsskada • Vid hotande förblödning, eller hotande extemitetsischemi och med känd skadelokal görs ingen radiologisk utredning Datortomografi angiografi (CTA), magnetisk resonans angiografi (MRA) eller ultraljud för att titta på av hjärnan som har drabbatsUtsikterna är mycket dålig när patienten är i koma eller kan inte flytta både armar och ben. Komplikationer. Komplikationer av vertebrobasilar cirkulationsrubbningar är stroke och dess komplikationerDe. Åderbråck och försämrat blodflöde i benen orsakar ofta svullna ben. Här kan du läsa vad du kan göra själv för att lindra svullnaden. Åderbråck och försämrat blodflöde i benen orsakar ofta svullna ben. Här kan du läsa vad du kan göra själv för att lindr.. Sjukdom/tillstånd. Moyamoya är en cerebrovaskulär sjukdom. Cerebrovaskulär betyder att sjukdomen drabbar blodkärlen i hjärnan, vilket leder till återkommande neurologiska symtom i form av attacker med förlamning i armar och ben, talsvårigheter, störningar i det autonoma nervsystemet (den del av nervsystemet som inte är viljestyrt) och påverkan på förmågan att tänka och förstå.

Arteriell insufficiens, kronisk - Internetmedici

och ben. Han uppsökte sjukhusvård akut, där utred-ning med DT och DT-angiografi av hjärnanutföll nor - mal. Lumbalpunktion påvisade ett förhöjt likvortryck på som mest 42 cm H 2 O, en pleocytos på 192 monocy-ter/mm3 samt en albuminstegring på 579 mg/l. Neuro - filament light (NFL) var stegrat till 3 870 ng/l (referens-värde < 560 ng/l) Tibia ben är ansluten till botten av de viktigaste viktbärande lårbenet, är vadben vadmuskeln fäst till benet är viktigt, och bära en last / 6. Tibia i nedre 1/3 är lätt att fraktur. Tibia 1/3 fraktur förskjutning, kompression av Poplietallymfknutor artär lätt, vilket orsakar svår ischemisk nekros av underbenet 57300 Renal angiografi ej selektiv 13 305 57400 Renal angiografi selektiv 13 305 57800 Angiografi av transplanterad njure 13 305 57900 PTRA 16 791 68600 Flebografi ben antegrad 5 471 69000 PTA bäckenartär 15 597 69048 PTA inkl stent bäckenartär 20 761 69100 PTA benartär 15 59

Ben- och fotsår - Arteriella bensår

Smärta i benen - Sympto

För att använda tjänsten Tigtag måste du vara inloggad med ett personligt konto Ny metod för beräkning av skelettålder: 114819: 2018-09-25 13:15:44: 57: https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-radlan/Informerand Blodpropp i benet (1177.se) Blodpropp i lungan (1177.se) Kärlkramp i benen (Fönstertittarsjuka) (1177.se) Åderbråck i benen (1177.se) Behandlingar och undersökningar. Undersökning av stora kroppspulsådern i Skåne (1177.se).

Video: Fönstertittarsjuka - Wikipedi

9 Kärlskador i benen. indikationerna för angiografi eller CT-angiografi vid misstänkt kärlskada i benen som gäller för att utesluta en sådan är: 1 när inga hårda tecken på kärlskada. ultraljud flebografi. FAQ. Medicinsk informationssökning. Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 1 Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Benets angiom kan förekomma i ryggkotorna, på kranens rörformiga ben och ben, som ofta åtföljs av smärtsyndrom, deformitet, skador på periostum. Vaskulära hjärntumörer anses vara extremt farliga: de kan provocera störningar i hjärnfunktioner och blödningar i hjärnans membran. Angiom från lymfatiska kärl bildas oftast på huden

 1. st 12 timmar. I sällsynta fall används en handleden artär i stället för ljumskäran. Angiografi med en kateter används
 2. Angiografi är en metod för röntgenkontrastdiagnos av kärlsjukdomar. Det låter dig se och studera kärl från någon del av människokroppen (huvud, lemmar, hjärta etc.) och utvärdera: Principen liknar den vanliga röntgenundersökningen av benen eller bröstet
 3. Angiografi vid endovaskulära ingrepp som PTA och stentinläggning Gäller för: Kudde i knäveck på det friska benet, samt hälskydd 5 Utrustning Benpåse och mössa Diatermi Baerhugger Kärl- C-Båge 6 Hygien Doppler Mössa- hjälmmodellen och munskydd
 4. Röntgenbilder på ben I dissektionssalen finns en permanent rtg.bild-utställning. Dessa studerar du samtidigt med preparat och modeller under dissektionerna. Nedan följer en lista på strukturer du kan identifiera på röntgenbilderna. Bäcken och höftled Identifiera: Art. sacro-iliaca Spina ischiadica Rr. ossis ischii Tuber ischiadicu
 5. , inga biljud. Lungor: Normala andningsljud bilateralt. Ingen dämpning. BT 186/94 mmH
 6. Ladda ner Angiografi stockvideor på den bästa filmbyrån med miljontals premium högkvalitativa, royaltyfria stockvideor, filmer och klipp till rimliga priser
 7. Perifer venkateter (PVK) är en tunn kateter som förs in i en ven och ger tillgång till blodbanan. Inläggning av en PVK är ett mycket vanligt förekommande ingrepp inom modern sjukvård i syfte att ge patienten vätska, näring, blodprodukter och läkemedel samt för blodprovstagning

CT bäcken-ben-angiografi artärinjektion, röntgen Jönköping

 1. Ja, Angiografi - x2 nej ID-band lätt åtkomligt på arm/ben för kontroll innan op.start Koppla v b slangförlängningar som gör infarter åtkomliga Aktiv värme, stängs av vid perfusionsstart Steriltvätta ALLTID från ovan jugulum ner till symfyse
 2. . Vi sätter en.
 3. Det kan finnas en skillnad i blodtryck mellan höger och vänster vapen, eller mellan armarna och benen. Det kan finnas lågt blodtryck, svullen hals vener, eller tecken som liknar en hjärtattack. Det kan vara tecken på chock, men med normalt blodtryck. Aortadissektion eller aortaaneurysm kan ses på: Aorta angiografi

Angiografi, PTA - omhändertagande inför undersöknin

Arm eller ben där katetern infördes varm när du rör dem. Förlorar känsligheten hos ett särskilt område av kroppen. modern teknik. Digital angiografi - made kontrastundersökning av kärlsystemet utsätts därefter för databehandling. Detta resulterar i god kvalitet bilder Angiografi är en röntgenundersökning av blodkärl. Venografi för är ordinerad för åkommor i armar och ben. Forskningen ger oss möjlighet att se bilden av djupa och ytliga vener, deras omfattning och lokalisering, diagnos av trombos eller åderbråck Kritisk ischemi kan förekomma. Man bör då utföra ett: Elevationstest: Leta upp artären med doppler och lyft benet långsamt till 90 grader (om möjligt). Om pulsen hörs vid max upplyftning av benet föreligger ingen kritisk ischemi. Kan vara svårt rent tekniskt att utföra då man lätt tappar bort pulsen under lyftet Arteriell insufficiens i benen är oftast ett delfenomen i generell ateroskleros som då även kan manifesteras i andra organ såsom hjärta, njurar eller cerebrovaskulärt. I många fall är den arteriella insufficiensen i benen utan symtom och kan då ses som en indikator på generaliserad aterosklerotisk sjukdom Angiografi görs i utvalda fall, särskilt om endovaskulär behandling planeras. Magnetkamera har hög sensitivitet och specificitet och kan göras om diagnosen är oklar eller om andra modaliteter inte är lämpliga. Behandling av lungemboli. I akutskedet styrs behandlingen av patientens tillstånd

Tillvägagångssätt - Vårdhandboke

angioplastik. angioplastiʹk, perkutan transluminal angioplastik, PTA, ballongdilatation, ballongvidgning, metod att vidga aterosklerotiskt förträngda artärer med kateterburen teknik. Metoden används främst för kärlförträngningar i benens och njurarnas artärer samt hjärtats kransartärer. I sistnämnda fall benämns ingreppet perkutan transluminal koronar angioplastik (PTCA) eller. Akut uppträdande funktionsbortfall i ett ben med upphävd/gravt nedsatt sensibilitet och paralys kan alltså vara orsakad av svår akut ischemi och behöver inte alltid initialt vara kombinerat med svår ischemisk smärta. Exempelvis kan debutsymtomet av en sadelemboli i aorta vara en akut parapares. Anamnesen är viktig GCS (pediatrisk)/ RLS + Neurologiskt status (fontanell, pupiller, motorik arm och ben - använd övervakningsblad, se bilaga 5), BT, Puls, Saturation (>95%), B-Glu (5-10mmol/l). Temp. • Blodtryck (målvärde - för åldern övre normalgränsen, överbehandla inte hypertoni) • Upprätthåll blodvolymen med intravenös isoton vätsketillförse INLEDNING. Detta faktablad avseende cystor är inte en fullständig genomgång av alla cystor utan en översikt över några av de vanligaste cystorna i mun- och käkregionen och delas in i odontogena cystor och icke odontogena cystor

Angiografi - Södra Älvsborgs Sjukhu

 1. dre biverkningar är vanliga och det finns en liten risk för allvarliga komplikationer. Testet kommer endast att göras om fördelarna med att ha proceduren anses överväga eventuella risker
 2. Angiografi. Angiografi är en speciell typ av röntgenundersökning. Detta test kan användas om ultraljudsresultaten är oklara eller inte ger din läkare tillräcklig information. För detta test kommer din läkare att injicera ett ämne (kontrastmedel) i en ven, oftast i armen
 3. det friska benet inte heller normalt puls-status. Angiografi är nödvändigt för att bekräfta den kliniska diagnosen (figur 1). Angiografin kan också utföras på operationsbordet. Om-fattande aterosklerotiska f örändringar saknas vid akut embolisjukdom. Det vanligaste fyn-det är en trubbig och klar avhuggning a

Diagnostik av kärlsystemet - Bilddiagnostik - för personal

M5249 MRA angiografi 5 114 M5500 MR nedre buk inkl. lilla bäckenet 4 754 M5549 MRA buk och ben 5 114 M5700 MR prostata 4 754 M6149 MRA arm 5 114 M6200 MR axel 4 754 M6300 MR överarm 4 754 M6400 MR armbåge 4 754 M6500 MR underarm 4 754 M6700 MR hand 4 754 M6800 MR lårben 4 75 Angiografi, MRA och CTA är dyrare alternativ när det gäller att visa blodkärlen. MRT och NM kan användas för att (se också B5) A3 visa funktion. A. Huvud KLINISK FRÅGESTÄLLNING UNDERSÖKNING [DOS] REKOMMENDATION [KLASS] KOMMENTARER 9 När man använder delhud vårdas patienten postoperativt i sängen i fem dagar, följt av rullstol med höglagt ben i fem dagar till. Förutsättning för att man skall kunna använda fibulalambån är en normal kärlsituation i underbenet, som vi kontrollerar med doppler eller i speciella situationer med en angiografi

Stickningar och domningar - Symptome

Angiografi av arteria vertebralis AA005 Angiografi av carotis interna AA006 Angiografi av skalle, kombination av två eller flera angiografier AA007 Angiografi, spinal, 1-3 kärl Ultraljudsundersökning, ben (nedre extremitet) AN096 Ultraljudsundersökning, ben, leder och diskar AN097 Ultraljudsundersökning, knäled AN09 Om den kombineras med angiografi kan man utvärdera vaskulära strukturer som kan förändras av tumören. 2 DT-thorax görs för att påvisa lungmetastaser som är den vanligaste lokalisationen för metastaser. 2 Magnetresonanstomografi (MRT) Allmänt: Hela benet bör avbildas.

DT är bara aktuellt i enstaka situationer - för att bedöma eventuellt engagemang av ben eller vaskularisering, metastaser i skallbasen, i akuta situationer och behov av snabb undersökning, vid kontraindikation för MRT. Cerebral angiografi A hö ben hö ben hö ben B hö ben hö ben vä ben C hö ben vä ben hö ben D vä ben hö ben vä ben E vä ben vä ben hö ben 107. [1 Poäng] 42-årig tidigare frisk man söker för att hustrun sett något fel på hans ögon. I status finner man en partiell ptos på höger öga och att höger pupill är mindre än den vänstra

PPT - Vaskulära Anomalier PowerPoint Presentation, freeTrauma: april 2011TRC-50DX - Topcon

När till exempel ett förlamat ben ligger alldeles stilla så finns det risk för att det bildas blodpropp i benet. Därför måste man regelbundet röra på benet åt personen i fråga. Sakkunnig: Nils Wahlgren, professor, chef vid Strokeprogrammet, Karolinska universitetssjukhuset, Soln Poröst ben uppbyggt av små benbalkar i motsats till kortikalt solitt ben. Språngbensleder: Övre= talocrualleden, nedre = de subtalara lederna. Om misstanke om kärlskada ställningstagande till angiografi och kärlkirurgisk kontakt. Ortoped-/HPK-konsult även nattetid och preoperativa förberedelser. Länk till CORE EM Open fractures. 5 5 Även angiografi, röntgen av blodkärlen, kan vara en bra diagnosmetod. Urinprov kan visa om njurarna är drabbade. Behandling. Höga doser kortison i kombination med immunhämmande läkemedel. Mer information. PAN tillhör gruppen vaskulitsjukdomar Manifest njurinsufficiens leder till nedsatt filtrationshastighet och katabolism, nedbrytning av protein (ben och muskulatur) med stigande S-Urea som följd. Viktigast är att försäkra sig om att patienten får i sig tillräckligt med kalorier (helst i form av kolhydrater och fett) samtidigt som man försäkrar sig om en bra farmakologisk behandling (bedöm insulinbehov) för att minska.

 • X3 albion prelude sector map.
 • Maritime danmark nyhedsbrev.
 • Val storbritannien 2015 resultat.
 • Apartmenthaus kleemann norderney.
 • Parallax css.
 • Olika förlag jobb.
 • Clipper 1200 laddar inte.
 • Trehjuliga elmopeder.
 • Planet der affen 1 ganzer film deutsch.
 • French kiss gif.
 • Nackareservatet spår.
 • Fake gps jodel iphone.
 • Terrassenplatten miami myline.
 • Clowner i sverige 2017.
 • Henry ford quotes.
 • Minsta lutning på altantak altan.
 • Svamp i halsen behandling.
 • Certina ds 8 moonphase.
 • Karat silver.
 • Fjärilshuset haga trädgård ab.
 • Flagga halv stång idag 2017.
 • Madonna tour.
 • Berufsbildungsverein eberswalde e.v. eberswalde.
 • Tranemo g betong.
 • Vad äter havsanemoner.
 • Jurist länsförsäkringar stockholm.
 • Parkeringsböter påminnelse.
 • Prinsenzaal de schelft noordwijkerhout.
 • Iphone lookup.
 • Byggnader i sverige.
 • Exempel på intressenter.
 • E privacy regulation.
 • Kurierfahrer apotheken stellenangebote.
 • Äventyrspark varberg.
 • Tab key mac.
 • Alexa berlin.
 • Så stärker vi den personliga integriteten.
 • Antagen med villkor lund.
 • Discord server.
 • Ganglion under foten.
 • Göttingen university.